0705-10 54 24

Plugin

 

EN ANPASSAD/SKÄDDARSYDD TOUR!

 

Plugin

Det grafiska och tekniska utseendet på våra ANPASSADE/SKRÄDDARSYDDA TOURER bestäms av olika plugins som kan läsas av och associeras i en rundtur för att göra det engagerande och därmed mer framgångsrikt! Våra plugin är i kontinuerlig utveckling, uppgraderas ofta med nya och intressanta verktyg. Genom en enkel och intuitiv modell kan vi konfigurera genom en praktisk panel för en underlättande process,  anpassa element och animera panoramorna med exklusiva detaljer. ”Det är också möjligt att göra anpassningsbara plugin för att skapa tourer i mycket stora strukturer”. 

360 rundtur utvecklas ständigt för att möta alla kunders behov och önskemål genom att erbjuda dem ännu mer uppdaterade funktioner. Tillsammans med standardplugins som studeras noggrant av vårt team, utökar 360 rundtur sitt erbjudande genom att erbjuda kunderna många anpassningsbara funktioner som är användbara för att förbättra plattformens användbarhet.  som kan öka den dynamiska naturen hos varje 360 tour. Nu kan vi få en total integration med externa tjänster och uppmuntra en högre nivå av interaktion för våra och era kunder. De speciella och skräddarsydda projekten har utformats för att maximera systemens potential och att ompröva gränserna mellan fysisk och virtuell erfarenhet. Tack för ditt förtroende!